N 761 provinciale weg Oldemarkt- Steenwijk, traverse Witte Paarden

Zoals bekend was er al jaren een probleem met de verkeersveiligheid. Voor de steenwijkerweg in Witte Paarden was er een snelheidslimiet van 70 km/uur. Na de opening van de snelweg A32 was de inrichting van de traverse niet wezenlijk gewijzigd en was het ruime wegbeeld gebleven zonder het karakter van een bebouwde kom te krijgen. Daar is nu wat aan gedaan: • Snelheidslimiet terug van 70 km/u naar 50 km/u. • Versmalling van de rijbaan naar 6,30 meter o.a. visueel ondersteund door trottoirbanden. • Snelheidsremmers bij de komgrenzen. • Verkeersgeleiders bij kruispunt met Ten Holteweg/Witte Paarden. De werkzaamheden zijn in november 2004 gestart en het werk werd in december 2005 opgeleverd.

Het bijbehorende artikel Krant-witte-paarden

Scroll naar boven