Stichting Woldhulp

Er verandert veel in de zorg in Nederland. Een van de belangrijkste punten is dat van senioren verwacht wordt dat zij, veel langer dan voorheen, zelfstandig blijven wonen in hun eigen woning. De bekende verzorgingshuizen gaan langzamerhand verdwijnen.

Tegelijkertijd wordt van familie, kennissen en ‘de buurt’ verwacht dat men, waar nodig een helpende hand biedt. Bijvoorbeeld bij kleine klusjes in en om de woning, boodschappen doen, een ritje naar de stad of naar de dokter of helpen met invullen van formulieren.

In veel dorpen en kernen ontstaan initiatieven om een hulpdienst op te zetten om de leefbaarheid van senioren en hulpzoekenden te vergroten om elkaar meer te helpen.¬† Deze dienst bestaat uit vrijwilligers die bereid zijn om zo’n helpende hand te bieden. De Stichting Woldhulp krijgt een centraal meldpunt waar men deze hulp kan aanvragen. Steenwijkerwold is een grote dorpskern als centrumfunctie voor de omliggende kernen/wijken. Daarom is gekozen om vanuit Steenwijkerwold te co√∂rdineren.

 

Stichting Woldhulp is op dit moment in oprichtingsfase (april 2016).

 

 

Scroll naar boven