Dorpsplannen

IMG_9034

Dorpsplan Witte Paarden – Baars 2012 v0 5 (2013)

Met trots presenteren wij u het dorpsplan van Witte Paarden – Baars. Het is één plan met twee sub dorpsplannen geworden waarin de mening wordt weergegeven van de inwoners van beide buurtschappen over de thema’s: zorg, verkeer en verkeers­veiligheid, wonen, voorzieningen, buitengebied, ontspanning en recreatie, bedrijvigheid en algemene zaken voor nu en in de toekomst. Het dorpsplan dient ertoe bij te dragen dat de leefbaarheid en de sociale cohesie van onze dorpen in de toekomst behouden blijft.

Een dorpsplan voor de toekomst van Witte Paarden en Baars, twee buurt­schappen in de kop van Overijssel en behorend tot de gemeente Steenwijker­land. Beide hebben een unieke uitstraling en leefbaarheid. Een uitdaging en eer voor ons als werkgroep om dit plan samen te stellen. Het resultaat is een document waarmee we uiting geven aan de gedachten en wensen van de inwoners. Er is getracht de mening van de bevolking zo goed mogelijk te verwoorden en voor u als ingezetene zullen deze aspecten een punt van herkenning zijn.

Witte Paarden is een buurtschap met redelijk wat reuring en in Baars zoek je het meer voor de rust en de natuurlijke omgeving. Toch is het moment aan­gebroken om een ‘gezamenlijk’ dorpsplan op te stellen en te presenteren. Mede op verzoek van gemeente Steenwijkerland, die subsidie beschikbaar heeft gesteld voor een aantal kernen die nog geen dorpsplannen hebben opgesteld. Witte Paarden en Baars zijn er trots op om een sterke binding te houden met de omgeving en de bewoners die daar vooral leven en in mindere mate werken. De Buurtvereniging Witte Paarden – Baars fungeert als overleg­orgaan met de gemeente en wordt daarnaast steeds meer gezien als gespreks­partner tussen de verenigingen, de bewoners en de gemeente. Buurtgericht werken stelt inwoners in staat invloed uit te oefenen op hun woon- en leefomgeving en biedt de gemeente de mogelijkheid na te gaan of de burgers tevreden zijn.

Een werkgroep die gevormd is na een oproep van de buurtvereniging heeft een leuke groep bewoners opgeleverd en ook een mooie verdeling: twee bewoners uit Baars en drie uit Witte Paarden. De werkgroep, die bestond uit één dame en vier heren, heeft een aantal brainstormsessies gehad waaruit een stappen­plan is ontstaan en een koers die ze zijn gaan varen. De werkgroep heeft besloten om door middel van een schriftelijke enquête huis aan huis de inzichten van de inwoners in kaart te brengen. Zo is er in het voorjaar van 2012 een enquête gehouden die veel informatie heeft opgeleverd en een goede afspiegeling is van wat er leeft in beide buurtschappen. In die enquête konden de bewoners aanvinken en suggesties opschrijven wat ze in hun buurtschap wel of niet willen. Uit deze enquête zijn de uitkomsten per thema verwerkt tot een visie en ‘wensenlijst’ op de leefbaarheid en doelstellingen om bepaalde punten uit het dorpsplan te realiseren. Het resultaat daarvan is dit dorpsplan, tot stand gekomen onder de enthousiaste en deskundige inbreng van de vijf­koppige werkgroep en een projectbegeleidster van Timpaan.

Het dorpsplan is voor beide buurtschappen een leidraad om hun beleid voor de komende jaren kracht bij te zetten. Dat er nog een aantal knel- en/of verbeter­punten zijn, behoeft geen betoog. We vertrouwen erop dat deze punten serieus door de daarvoor verantwoordelijke instanties en organisaties worden opgepakt en dat er met daadkracht gehandeld wordt, zodat de leefbaarheid van Witte Paarden en Baars voor de toekomst gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd wordt.

De werkgroep, bestaande uit de leden: Gerco Rietveld, Charles Odekerke, Ingrid ten Berge, Hans Schaaf en Jan de Vries willen iedereen hartelijk danken voor de inzet om dit dorpsplan tot stand te brengen.

Scroll naar boven