Regels buurtpreventie: wat wel en wat niet?

                                                                             

Spelregels Buurt WhatsApp Witte Paarden & Baars  (per 20.6.2016)

Een Buurt WhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld welke we toepassen op de Buurt WhatsApp. Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsAppmeldingen binnen de politieprocessen te laten passen.

 

 Spelregels

 1. Een Buurt WhatsApp is een serieuze zaak. Men dient in Baars of Witte Paarden woonachtig te zijn en wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar.

 

 1. U dient zelf te beschikken over een smartphone met WhatsApp.

 

 1. Aanmelden en afmelden kan enkel via de website wittepaardenbaars.nl

 

 1. U wordt dan toegevoegd in de Buurtpreventie App WPB. Na toevoeging krijgt u automatisch een melding in uw WhatsApp en kunt u direct deelnemen aan uw Buurtpreventie App WPB.

 

 1. Uw 06 nummer zal voor alle deelnemers binnen de groep zichtbaar zijn. Hiermee stemt u in met de beperkingen op privacy binnen de groep waarin u deelneemt.

 

 1. Deelnemer dient woonachtig te zijn in Baars of Witte Paarden. In een Buurt WhatsApp kunnen maximaal 80-100 personen.

 

 1. Een Buurt WhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, te melden en eventueel te verstoren. Speel nooit voor eigen rechter en let op uw eigen veiligheid. Wees terughoudend met acties omdat een verdacht persoon onschuldig kan zijn maar door berichten in de groep als crimineel worden aangezien.

 

 1. Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een Buurt WhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In de basis geniet een goed signalement de voorkeur.

 

 1. Een Buurt WhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Het is dus alleen toegestaan om de Buurt WhatsApp als alarmsysteem te gebruiken. Let op het taalgebruik, dus niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. Vanuit het beheer wordt hierop toegezien (en gecorrigeerd).

 

 1. De WhatsApp groep bevat (enkele) beheerders die zullen toezien op het juiste gebruik. Bij misbruik kunnen / zullen deze beheerders u persoonlijk buiten de groep om, op uw misbruik attenderen en in een uiterst geval kunt u uit de groep worden verwijderd.

 

 1. Gebruik Buurt WhatsApp volgens de SAAR SAAR is bedacht door politie en burgers en betekent het volgende:

 

S = Signaleer (een verdachte situatie wordt ontdekt)
A = Alarmeer 112 ( bel de politie met uw waarnemingen)
A = App om uw waarneming bekend te maken (de actuele meldingen en meld dat 112 gebeld is)
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon

(“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 

 1. De Buurt WhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.
Teksten mede tot stand gekomen door buurtwhatsapp.nl

 

 

 

 

Scroll naar boven