In de media

Woldhulp: klussen voor en door het dorp

Geplaatst op maandag 30 mei 2016 09:20 (Steenwijker Courant)
  • De bestuursleden Bennie Daan, Ingrid ten Berge, Eric van Veen, Richard Damhuis en Petra van Beek op een rij. © Frens Jansen

Steenwijkerwold – De Stichting Woldhulp is een feit. Vrijdag is de oprichtingsakte ondertekend bij Elan Notarissen in Steenwijk.

De stichting Woldhulp, een initiatief van het dorpsbelang, is een klussendienst die op vrijwillige basis klusjes opknapt voor andere dorpsbewoners. De participatiesamenleving in zijn zuiverste vorm.

Even de schoffel door de tuin halen, een boodschapje doen of een ritje aanbieden voor een dorpsbewoner die dat zelf niet meer kan; het zijn juist die kleine klusjes die volgens het dorpsbelang Steenwijkerwold het verschil uitmaken of dorpsbewoners thuis blijven wonen of vroegtijdig vertrekken naar een verzorgingstehuis. ‘En juist omdat we langer thuis willen én moeten wonen, kan een klussendienst misschien net de doorslag geven’, zegt voorzitter Bennie Daan.

Noaberschap, omzien naar elkaar, dat is de insteek van Woldhulp. De stichting richt zich vooral op ouderen, mensen met een beperking of chronisch zieken. Woldhulp beperkt zich tot twee hoofdzaken: een klussendienst en als aanspreekpunt voor vragen over voorzieningen, zorg, aanpassingen in huis en invulformulieren. ‘We hebben daarvoor al contact gehad met organisaties zoals Timpaan en Zorggroep Oude en Nieuwe Land’, aldus Daan. ‘Het moet zo gemakkelijk mogelijk zijn om iets te kunnen of te durven vragen, zodat elke buurtgenoot lang en plezierig in ons dorp kan en wil wonen. Dit bereik je samen met en voor elkaar’.

Enquête

Vorig jaar werd een enquête verspreid in het dorp om de vraag naar de klussendienst in kaart te brengen. Uit de antwoorden bleek dat inwoners van Steenwijkerwold, Baars en Witte Paarden inderdaad heil zien in de stichting Woldhulp. Volgens de inwoners biedt Woldhulp vooral een uitkomst voor klusjes in en rondom huis, werken met de computer, invullen van formulieren en vervoer. Het bestuur is reeds gevormd en bestaat uit Bennie Daan (Dorpsbelang Steenwijkerwold), Richard Damhuis (Rooms-Katholieke kerk), Eric van Veen (Protestantse Kerk), Petra van Beek (Stichting Actief Voor Ouderen Steenwijkerwold) en Ingrid ten Berge (Buurtvereniging Witte Paarden/Baars).

Stichting Woldhulp gaat zo snel mogelijk van start. Formele zaken zoals het openen van een bankrekening en het aanschaffen van telefoons voor wijkcoördinatoren moeten nog geregeld worden en dan kan de klussendienst van start. Op naar een langer verblijf in Steenwijkerwold.

—————————————————————————————————————————————————–

 

Woldhulp kijkt om naar dorpsbewoners

Door Robert-Erik Lanting op woensdag 9 maart 2016 12:34 (Steenwijker Courant)
 
  • © Jantine van Tinteren

Steenwijkerwold – Het klinkt zo vanzelfsprekend, even de schoffel door de tuin halen of een boodschapje doen voor een dorpsbewoner die dat zelf niet meer kan.

Maar juist die klusjes kunnen volgens Dorpsbelang Steenwijkerwold het verschil betekenen of iemand op leeftijd in het dorp blijft wonen of naar een verzorgingstehuis vertrekt. Daarom is er sinds kort Stichting Woldhulp.

In Steenwijkerwold wordt al geruime tijd nagedacht over een klussendienst. Een klussendienst is een groep dorpsbewoners die op vrijwillige basis klusjes opknapt voor andere dorpsbewoners. Even de schoffel door de tuin van de zorgbehoeftige buurman halen, een straatgenoot die slecht ter been is een ritje naar de supermarkt aanbieden, een kopje koffie drinken met de eenzame oudere op de hoek; volgens Dorpsbelang zijn het die klusjes, die kleine dagelijkse beslommeringen, die het verschil betekenen of een oudere dorpsbewoner in het dorp blijft wonen of vroegtijdig naar een verzorgingshuis vertrekt. ‘En juist omdat we langer thuis willen én moeten wonen, kan een klussendienst misschien net de doorslag geven’, zegt voorzitter Bennie Daan.

Oprichting

Om de vraag naar een klussendienst in kaart te brengen, werd vorig jaar een enquête verspreid in het dorp. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de gevoelens van Dorpsbelang kloppen: de inwoners van Steenwijkerwold zien inderdaad heil in een klussendienst. Daarop is kortgeleden de Stichting Woldhulp in het leven geroepen, de vrijwillige klussendienst voor Steenwijkerwold, maar ook voor Witte Paarden en Baars. Vorige week donderdagavond werden in Hoogthij de uitkomsten van de enquête en de planning van de klussendienst uitgelicht. Een bestuur is inmiddels gevormd, bestaande uit Bennie Daan (Dorpsbelang Steenwijkerwold), Richard Damhuis (Rooms-Katholieke kerk), Eric van Veen (Protestantse Kerk), Petra van Beek (Stichting Actief Voor Ouderen Steenwijkerwold) en Ingrid ten Berge (Buurtvereniging Witte Paarden/Baars).

Burgerkracht

De Stichting Woldhulp is volgens voorzitter Daan burgerkracht in zijn zuiverste vorm, geïnspireerd op de beginselen van de zogenoemde participatiesamenleving.

De bemoeienis van de gemeente Steenwijkerland beperkt zich tot het beschikbaar stellen van koppengeld. De meest gehoorde hulpvragen zijn vervoer voor korte afstanden, kleine klusjes in en om huis en computerhulp. Daan: ‘Het moet zo gemakkelijk mogelijk zijn om iets te kunnen of te durven vragen, zodat elke buurtgenoot lang en plezierig in ons dorp kan en wil wonen. Dit bereik je samen met en voor elkaar’. Daarnaast kan de klussendienst verwijzen naar bestaande organisaties in Steenwijkerland, al naar gelang de hulpvraag.

Voor iedereen

‘We hebben daarvoor al contact gehad met organisaties zoals Timpaan en Zorggroep Oude en Nieuwe Land’, aldus Daan. De klussendienst komt in actie voor iedereen die hulp nodig heeft. ‘Ongeacht de leeftijd. Elke vraag wordt serieus genomen.’ Daan beseft dat er wel ergens een grens getrokken moet worden: ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij klusjes gaan doen voor mensen die dat zelf kunnen’. Hoe en waar die grens getrokken wordt, is nog onderwerp van discussie.

Wanneer de Stichting Woldhulp van start gaat, is ook nog ongewis. Allereerst is de klussendienst op zoek naar wijkcoördinatoren, dorpsbewoners die precies weten wat er leeft in hun buurt. ‘Alles moet goed geregeld zijn voordat we van start gaan’, aldus Daan. Na de informatiebijeenkomst in Hoogthij gaf een kwart van de veertig aanwezigen zich op als potentieel vrijwilliger. De eerste participerende stap is gezet.

——————————————————————————————————————————————————

 

Steenwijkerwold kijkt om naar dorpsbewoners

Door Robert-Erik Lanting op zaterdag 17 januari 2015 17:10 (Steenwijker Courant)

Steenwijkerwold – Burgerkracht in zijn zuiverste vorm: een klusje doen voor een dorpsbewoner. Dorpsbelang Steenwijkerwold is van plan zo snel mogelijk een klussendienst van de grond te krijgen.

‘Omkijken naar je dorpsgenoten’, zo noemt voorzitter Bennie Daan dat. Even de schoffel door de tuin van de buurman halen, een straatgenoot die slecht te been is een ritje naar de supermarkt aanbieden, een kopje koffie drinken met de eenzame oudere op de hoek; een dorpsgenoot is al snel geholpen, meent het Dorpsbelang. ‘Veel ouderen zeggen dat ze niet liever niet naar een verzorgingstehuis gaan. Met een klussendienst kun je die mensen, die nog op zichzelf wonen maar niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld het gras te maaien, al snel helpen’, vertelt Daan.

Volgens de voorzitter is in Eesveen ook al een dergelijk initiatief gestart. Als het aan Dorpsbelang ligt, dan gaat de klussendienst eerder vandaag dan morgen van start. Op dit moment poogt het plaatselijk belang in kaart te brengen hoeveel animo er is aan klusjes voor en door bewoners. Verschillende partijen, zoals de Protestantse Kerk, Stichting Actief Voor Ouderen Steenwijkerwold en Timpaan, plaatselijk belang Witte Paarden/Baars hebben al toegezegd medewerking te willen verlenen aan het plan.

Scroll naar boven