Stichting Woldhulp

Er verandert veel in de zorg in Nederland. Een van de belangrijkste punten is dat van senioren verwacht wordt dat zij, veel langer dan voorheen, zelfstandig blijven wonen in hun eigen woning. De bekende verzorgingshuizen gaan langzamerhand verdwijnen.

Tegelijkertijd wordt van familie, kennissen en ‘de buurt’ verwacht dat men, waar nodig een helpende hand biedt. Bijvoorbeeld bij kleine klusjes in en om de woning, boodschappen doen, een ritje naar de stad of naar de dokter of helpen met invullen van formulieren.

In veel dorpen en kernen ontstaan initiatieven om een hulpdienst op te zetten om de leefbaarheid van senioren en hulpzoekenden te vergroten om elkaar meer te helpen.  Deze dienst bestaat uit vrijwilligers die bereid zijn om zo’n helpende hand te bieden. De Stichting Woldhulp krijgt een centraal meldpunt waar men deze hulp kan aanvragen. Steenwijkerwold is een grote dorpskern als centrumfunctie voor de omliggende kernen/wijken. Daarom is gekozen om vanuit Steenwijkerwold te coördineren.

 

Stichting Woldhulp is op dit moment in oprichtingsfase (april 2016).

 

 

Bestuur

Het interim bestuur (zittend tot december 2016) is als volgt samen gesteld. Een afvaardigend lid per oprichtende vereniging/stichting/kerkgenootschap:   Bennie Daan (voorzitter), Dorps Belang Steenwijkerwold Ingrid ten Berge (secretaris), Plaatselijk Belang Witte Paarden/Baars Petra van Beek (penningmeester), AVOS Richard Damhuis, RK-kerk Steenwijkerwold Eric van Veen (coördinator vrijwilligerszaken), Protestantse gemeente Steenwijkerwold  

Bekijk pagina »

Visie

Streven naar dorpen en kernen waar iedereen goed verzorgd en lang zelfstandig kan wonen. Met andere woorden: kwaliteit van leven en zingeving, met de burger als opdrachtgever. Omzien naar elkaar (“noaberschap”). De inwoner kent en weet als geen ander wat nodig is om zinvol en gezond te leven en wil zijn eigen verantwoordelijkheid behouden over …

Bekijk pagina »

Vrijwilligers (“doeners”) gevraagd!

Via de gehouden enquete bleek directe hulp te worden gezocht bij o.a. klusjes in en om huis, vervoer, contact/praatje, computerhulp, boodschappen doen, een ommetje maken, invullen (lastige) papier en zo meer. We zijn daarom op zoek naar KLUS vrijwilligers, die bovenstaande klusjes voor de buurtgenoten zouden willen uitvoeren/begeleiden. Naast de klusvrijwilligers (we hebben er inmiddels 10-15)  zijn …

Bekijk pagina »

In de media

Woldhulp: klussen voor en door het dorp Geplaatst op maandag 30 mei 2016 09:20 (Steenwijker Courant) De bestuursleden Bennie Daan, Ingrid ten Berge, Eric van Veen, Richard Damhuis en Petra van Beek op een rij. © Frens Jansen Steenwijkerwold – De Stichting Woldhulp is een feit. Vrijdag is de oprichtingsakte ondertekend bij Elan Notarissen in …

Bekijk pagina »