Het ontstaan van beide buurtschappen

Hoe is Witte Paarden ontstaan?

Witte Paarden was vroeger een achterbuurt. Toen de nieuwe rijksweg werd aangelegd, breidde de achterbuurt zich uit. Omdat de achterbuurt niet zo’n aanlokkelijke naam was werd in 1953 besloten om deze buurtschap Witte Paarden te noemen. In de volksmond werd altijd al besproken over Witte Paarden. Dit was zo ontstaan omdat de oude herberg deze naam had. De naam stamt uit de tijd dat paarden het belangrijkste vervoersmiddel was. Waarom het juist Witte Paarden moest zijn, wordt duidelijk als men weet, dat in vroegere tijden aan een wit paard dezelfde betekenis werd gehecht als aan een witte raaf; een uitblinker dus.

 

cafe

Stopnaaldenbuurt

Een klein deel van de achterbuurt die in 1953 de naam Witte Paarden kreeg werd vroeger de stopnaaldenbuurt genoemd. Een vreemde naam, maar toch ook weer niet zo vreemd, als men weet hoe deze naam is ontstaan. In de negentiende eeuw woonden in dit deel van de buurtschap de armsten van de gemeenschap en de vrouwen hielden zich bezig met het stoppen van sokken voor anderen. In het zomerseizoen zaten deze vrouwen dan buiten sokken te stoppen en de vele stopnaalden gingen door de wol. Door deze stopperij is in de volksmond de naam stopnaaldenbuurt ontstaan.

Café Witte Paarden

De naam van het café kwam uit de tijd dat paard en wagen het enige vervoersmiddel was. Het was een café voor mensen die op doorreis waren. Bij het café was voor de paarden een stalling aanwezig. De paarden konden aangespannen blijven en wat eten en drinken. Ondertijd nam de reiziger enige borrels en daarna gingen ze verder met de reis richting Steenwijk of Friesland. Toen er motorische vervoersmiddelen kwamen verdwenen de stallingen voor paarden en kwam er een pomp. Deze was niet van de eigenaar van het café, maar van fietsenmaker Wardenier. In 1964 kocht de familie de Vries het café en werd het verschillende keren verbouwd. De pomp werd verplaatst schuin tegenover het café. In het café werden allerlei feesten georganiseerd zoals; bruiloften en andere feesten en partijen.

brug

Hoe is Baars ontstaan?

Baars is een buurtschap, waarover al in 1340 geschreven werd en behoort tot de gemeente Steenwijker­land. Eigenlijk is de van oorsprong juiste naam De Baars, wat ‘open plek in het bos’ zou betekenen. Baars is een golvend en uitgestrekt coulisselandschap, ‘ingeklemd’ tussen de stuwwallen Woldberg en Eiderberg en grenst aan het 800 hectare grote landgoed De Eese. Op de hogere delen van dit gebied is een dikke keileemlaag gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd. Het ijs dat hier kwam voerde een mengsel van zand, grind, keien en leem aan. Aan de voet van de keileemhoogten en op plaatsen waar een dikke laag dekzand werd neergelegd ontstond een voedselarme heidevegetatie. Eeuwenlang werd dit gebied gebruikt voor plaggen bemesting. De boeren mengden de heideplaggen met mest in de potstal, waarna de heideplaggen en de mest over de beperkt beschikbare bouwgronden werden gebracht. In de 19e eeuw werden de meeste heidegebieden ontgonnen en vervolgens bebost of als landbouwgrond ingericht.

Scroll naar boven